e-Wind O&M platform

e-Wind is de all-in-one-beheersoplossing voor windmolenparken. De beschikbaarheid van bronnen bekijken, werkpermissies regelen of logistieke zaken beheren; e-Wind centraliseert alle noodzakelijke informatie in één geïntegreerde tool die het mogelijk maakt om opdrachten te klaren op een veilige en efficiënte manier.

Marinecoördinatietool

e-Wind biedt uw bedrijf de mogelijkheid om uw offshore-activiteiten efficiënt te plannen en op te volgen.

Dit omvat werkplannen generaliseren, werktoelatingen bewerken, transferplanningen of een overzicht van de geplande onderhoudswerken genereren.

De embedded trackingmodule is ook ontworpen om uw schepen te kunnen lokaliseren en om te weten welke mensen beschikbaar zijn.

Asset managementsysteem

De e-Wind AMS-module biedt jou het beheer van de onderhoudsschema’s aan. Het plannen van activiteiten en het beheer van events wordt heel eenvoudig gemaakt en helpt u om de logistieke planning te optimaliseren. De AMS-module kan op maat gemaakt worden om aan uw specifieke noden te voldoen. Daarnaast maakt de module het mogelijk om gepersonaliseerde procedures, risico-inschattingen en methodestatements te gebruiken.

Windmolenparkbeheer

e-Wind toont een real-timeoverzicht van de beschikbare WTG-informatie waardoor uw bedrijf de nodige metingen kan uitvoeren om de energiewinst te optimaliseren.

De ingebouwde rapporteringstools helpen u verder om een grondige prestatieanalyse door te voeren. E-Wind kan aangepast worden om de beschikbaarheid, downtime-analyse, weerrapporten of een overzicht van de productiedata te accommoderen.

Alarm

De e-Wind alarmhandlingmodule helpt windmolenparkeigenaars om op de hoogte gebracht te worden van alarmen en noodsituaties die zich voordoen in hun windmolenparken. Het e-Wind alarmbeheer werkt met een workflowsysteem dat om het even welke trigger (bv. een algemene storing) omzet naar een alarmsignaal waarbij de gewenste actie automatisch ondernomen wordt.

QHSSE

De e-Wind QHSSE-module kan gebruikt worden om alle ongewenste incidenten met schepen, mensen, werkpermissies of andere activiteiten op te volgen.

Op alle activiteiten kan risicomanagement toegepast worden. Rapporten kunnen ook gegenereerd worden wanneer nodig.

Operational data & rapportering

Alle verzamelde data worden centraal opgeslagen voor verder gebruik. U beslist wat er met die data gebeurt en hoe die data gebruikt worden.